Sz. P. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Wasza Magnificencjo,
Szanowny Panie Rektorze,

My, niżej podpisani i podpisane,

Studenci i studentki, absolwenci i absolwentki, akademicy i akademiczki, pracownicy i pracownice UWr oraz osoby nauki jesteśmy przerażeni skalą i okrucieństwem izraelskich działań od 7 października zeszłego roku, które osiągnęły niespotykany dotąd poziom w długiej i brutalnej historii okupacji Palestyny.

   Według wiodących izraelskich oraz żydowskich badaczy Holocaustu oraz studiów nad ludobójstwem, takich jak Rez Sagal, Barry Trachtenberg czy Amos Goldberg, działania Izraela są podręcznikowym przykładem ludobójstwa. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w toku postępowania przeciwko Izraelowi uznał, iż istnieje prawdopodobieństwo, że działania Izraela naruszają prawo Palestyńczyków w Strefie Gazy do ochrony przed aktami ludobójstwa i związanymi z nimi czynami zabronionymi określonymi w art. III Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

   Zginęło co najmniej 35 tysięcy Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywili, w tym 14,5 tysięcy dzieci. Według raportu Banku Światowego i ONZ z 2 kwietnia, ponad 62% zasobu mieszkaniowego w Strefie Gazy zostało zniszczone i ponad milion ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową. Całkowitą wartość zniszczonej infrastruktury oszacowano na 18,5 miliarda dolarów.

   Działania państwa Izrael mają katastrofalne konsekwencje także na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej i kulturowej. Niszczone są uniwersytety, biblioteki, szkoły i muzea. Ataki Izraela dotknęły już wszystkie uniwersytety w Strefie Gazy, jako ostatni, 17 stycznia, wysadzony w powietrze przez izraelską armię został uniwersytet Al-Israa. Wraz z nim zostało rozszabrowane i zrównane z ziemią prowadzone przez uniwersytet muzeum, dołączając do szeregu innych zniszczonych lub uszkodzonych przez Izrael placówek muzealnych. Od 7 października zginęło co najmniej 95 naukowców, 5497 studentów i uczniów, 261 nauczycieli i pracowników szkolnej administracji, a co najmniej 625 tys. dzieci w wieku szkolnym od kilku miesięcy jest pozbawionych dostępu do edukacji. Co najmniej 60% obiektów edukacyjnych, włączając w to 13 publicznych bibliotek, zostało zniszczonych lub uszkodzonych. 212 szkół zostało bezpośrednio zbombardowanych, w tym 165 znajdujących się na terytorium oznaczonym jako „bezpieczne" przez izraelską armię.

   Należy podkreślić, że uczelnie izraelskie mają współudział w prześladowaniach ludności palestyńskiej i działaniach zbrojnych. Utrzymują bliskie związki z armią Izraela i pracują na rzecz doskonalenia broni, narzędzi opresji i inwigilacji. Uczelnie także w systematyczny sposób dyskryminują studentów ze względu na ich nie-żydowską tożsamość oraz bezpośrednio uczestniczą w kolonizacji palestyńskiej ziemi.

W świetle powyższego wzywamy Uniwersytet Wrocławski do:

  1. publicznego, stanowczego i jednoznacznego potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy oraz okupacji Palestyny,

  2. natychmiastowego zerwania współpracy z izraelskimi instytucjami akademickimi, ośrodkami badawczymi i innymi organizacjami i firmami,

  3. udostępnienie informacji o tym, z jakimi podmiotami tego typu UWr prowadzi współpracę i w jakim zakresie,

  4. bojkotu izraelskich instytucji na szczeblu krajowym i międzynarodowym, do czasu zakończenia okupacji Palestyny, uznania prawa Palestyńczyków do równości i samostanowienia oraz uznania prawa do powrotu dla palestyńskich uchodźców.

Brak działań uznajemy za równoznaczny z milczącą zgodą na popełnianie zbrodni przeciwko ludzkości.

Lista podpisów znajduje się tutaj. Będzie aktualizowana każdego dnia.