Sławomir Mentzen będzie miał kłopoty? Związkowa Alternatywa skierowała do PIP pismo, w którym wnioskuje o interwencję w jego kancelarii.Polityk Konfederacji zyskuje coraz większą popularność dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych. W ostatnich sondażach Konfederacja, której stał się najbardziej rozpoznawalną twarzą, walczy o trzecią pozycję z poparciem rzędu 7 proc. W innych sondażach wskazywano, że mogłaby osiągnąć wynik ponad dwa razy lepszy. Mentzen przedstawia się jako ekspert od gospodarki, który dzięki prostym wolnorynkowym rozwiązaniom zapewni wszystkim wyższe zarobki i ogólny dobrobyt.

Ile mogą dziś zarobić ludzie pracujący w kancelarii Mentzen, oferującej doradztwo prawne i podatkowe oraz usługi księgowe?

Związkowcy przyjrzeli się ofertom pracy, jakie kancelaria zamieściła w sieci. Porównali oferowane zarobki z obowiązującym prawem pracy i zapisami o minimalnym wynagrodzeniu. Następnie zwrócili się do Państwowej Inspekcji Pracy, bo wyniki tak przeprowadzonych obliczeń wypadły cokolwiek niepokojąco.

- Firma proponuje między innymi stawki 1800-2700 zł brutto za pracę na pół/trzy czwarte etatu w ramach umowy zlecenie na stanowisku asystenta/ki ds. wsparcia IT. Minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 22,80 zł brutto. Etat wynosi średnio 168 godzin miesięcznie, a zatem Kancelaria Mentzen proponuje 21,43 zł brutto za godzinę. To stawka niższa od ustawowej płacy minimalnej. Podobnie niskie wynagrodzenia firma proponuje dla asystenta/ki ds. obsługi klienta. Jeszcze niższe stawki Kancelaria Mentzen proponuje na stanowisku „praktykantki w dziale doradztwa podatkowego”. Stawki wynoszą tutaj zaledwie 1500-2500 zł brutto za miesiąc, a pracodawca pisze, że chodzi o pracę na pełnym etacie lub jego części - zauważa Związkowa Alternatywa.

Związkowcy podnoszą także, że w każdym ogłoszeniu kancelaria sugeruje, że poszukuje pracowników gotowych do "pracy ponad normę".

Zaznacza nawet, że jeśli dla potencjalnego zatrudnionego najważniejsza jest równowaga między pracą a życiem prywatnym, "to raczej się nie dogadamy". ZA sugeruje, by inspektorzy PIP sprawdzili, czy firma nie omija - lub nie zamierza omijać - przepisów ustanawiających limity czasu pracy.

- Można mieć też wątpliwości, czy praca biurowa dla pracodawcy z jasno określonym zakresem obowiązków może być zawierana w ramach umowy zlecenia. Wydaje się raczej, że są tutaj spełnione wszystkie ustawowe kryteria umowy o pracę - akcentują wreszcie działacze pracowniczy. Kancelaria Mentzen na niektóre stanowiska proponuje wyłącznie umowę zlecenie. W innych przypadkach wskazuje zarówno etat, jak i umowę zlecenie jako możliwe formy współpracy.

- Polityk, który przedstawia takie oferty pracy, nie powinien mieć nic do powiedzenia w skali kraju - podsumowuje sprawę Związkowa Alternatywa. 

Zgłoś problem

Jeśli masz problem w swoim miejscu pracy, chciał(a)byś poprosić o poradę z zakresu prawa pracy -
napisz do nas!

Na listy, na łamach portalu, w rubryce Poradnik Związkowca odpowiada jej autor.

Tomasz Rollnik jest związkowcem od 2006 r., przez 7 lat przewodniczył zakładowej komisji WZZ "Sierpień 80".