Na początku 2024 roku zaczną obowiązywać  w Irlandii  zmiany finansowe zapowiedziane przez rząd podczas prac na budżetem w zeszłym roku. Mają one na celu znaczące obniżenie kosztów życia mieszkańców wyspy.

                                                                                        
Budżet ten, zaprezentowany w październiku, obejmował różne świadczenia i bonusy, z których część już została wypłacona.

Na początku 2024 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany:

Świadczenia socjalne – Wzrost maksymalnych stawek o 12 euro tygodniowo. Natomiast tygodniowa stawka dodatku na dziecko wzrośnie o 4 euro.  

Styczniowy bonus - podwójne tygodniowe świadczenia socjalne będzie wypłacane od 29 stycznia.


Working Family Payment - limit dochodów zwiększy się o 54 euro dla wszystkich rodzin.


Dopłata do rachunków za prąd - drugi kredyt w wysokości 150 euro zostanie naliczony od 1 stycznia.


Zasiłek Domiciliary Care Allowance – wzrost o 10 euro, do 340 euro miesięcznie.


Programy zatrudnienia - uczestnicy programów CE, Tús i innych otrzymają dodatkowe 12 euro tygodniowo.


Ulga podatkowa Rent Tax Credit - zwiększenie z 500 do 750 euro rocznie. Rozszerzenie programu na rodziców studentów, z wstecznym zastosowaniem od 2022 roku.

Płaca minimalna w Irlandii rośnie

Kolejną dobrą wiadomością dla pracowników zatrudnionych na terenie Irlandii jest fakt iż od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie w Irlandii w branży gastronomicznej wzrośnie minimalne wynagrodzenie dla osób w wieku 20 lat oraz osób  starszych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią stawka wzrośnie z 11,30 do 12,70 euro za godzinę pracy.

Podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku obejmie także pracowników w wieku 19 lat, których minimalna stawka godzinowa wzrośnie do co najmniej 11,43 euro, a 18-latkowie będą otrzymywać co najmniej 10,16 euro za godzinę. Dla młodocianych pracowników (poniżej 18 roku życia) nowa minimalna stawka godzinowa wyniesie 8,89 euro.  

Irlandia planuje również zastąpić aktualną płacę minimalną płacą Living Wage (dosł. płacą umożliwiającą utrzymanie się) w ciągu najbliższych dwóch lat, z minimalną stawką godzinową wynoszącą prawdopodobnie 15 euro. Wzrost wynagrodzeń dotyczy głównie mniej doświadczonych pracowników, takich jak personel baru, kelnerzy czy pracownicy cateringu. Obecnie istnieje olbrzymia potrzeba zatrudnienia wielu pracowników na tych właśnie stanowiskach w gastronomii w Irlandii.