Jak informuje „Süddeutsche Zeitung”, stanęły wszystkie pociągi kursujące w Austrii - lokalne i międzymiastowe. Utrudnione były również połączenia międzynarodowe np. z Wiednia do Monachium czy z Wiednia do Katowic i Warszawy.

Ruch kolejowy został zawieszony przez pracowników kolei  po niepowodzeniu negocjacji zbiorowych pomiędzy związkami zawodowymi Vida a ÖBB – Austriackimi Kolejami Federalnymi. Związek zawodowy Vida reprezentuje 50 tys. kolejarzy. Po stronie pracodawców czyli  ÖBB negocjacje prowadziła Izba Gospodarcza. Strajkujący domagali się zryczałtowanej podwyżki wynagrodzeń o 400 euro. W efekcie podwyżek płace wzrosłyby nawet o 13%.

Wcześniej (w październiku) Austriackie Koleje federalne zaproponowały podwyżkę w wysokości 8,4%, ale inflacja w Austrii przewyższyła tę wartość, dochodząc do 11%.

Za fiasko negocjacji strony obwiniają siebie nawzajem. Gerhard Tauchner – główny negocjator, reprezentujący związki zawodowe mówi, że pracownicy kolei federalnych walczą o podwyżkę, która byłaby trwale dopasowana do inflacji, zwłaszcza w sytuacji szybkiego wzrostu cen, co stanowiłoby ratunek dla osób o niższych i średnich dochodach. Jego zdaniem obecne wynagrodzenia, zwłaszcza początkowe są niekiedy poniżej granicy ubóstwa. Odmiennego zdania jest szef Austriackich Kolei Federalnych Andreas Mattha. W jego opinii strajk pracowników kolei jest niezrozumiały, ponieważ jak twierdzi, obecnie proponowana oferta płacowa jest wyższa niż we wszystkich innych sektorach.

Po ponad dwunastu godzinach rozmów nie udało się wynegocjować nowego układu zbiorowego oraz porozumienia pomiędzy stronami. Negocjacje po strajku ostrzegawczym będą trwały dalej.

Oświadczenie solidarnościowe z protestującymi kolejarzami wydała Komunistyczna Partia Austrii.

- Sektor kolejowy jest jednym z kluczowych elementów, dzięki którym możemy zmierzyć się z kryzysem klimatycznym. Wyższe płace i lepsze warunki pracy dla wszystkich pracowników, każdej specjalności, w sektorze kolejowym, zatrudnienie więcej ludzi i szeroko zakrojona rozbudowa siatki torów powinny mieć najwyższy priorytet. Ten strajk odbywa się również w interesie ruchu klimatycznego - napisali działacze.