Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w październiku wyniosło 7544,98 zł brutto - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W poprzednim miesiącu wynagrodzenie wynosiło 7379,88 zł brutto. Jeszcze istotniejszy jest wzrost wynagrodzeń względem inflacji. Jak wynika z danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. w porównaniu z wrześniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 12,8 proc.

Wzrost ten, jak czytamy w komunikacie GUS, spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, motywacyjnych, uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 31,6 proc.). Znaczny wzrost odnotowano również w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 30,9 proc.), w której jednocześnie w październiku wystąpiła najwyższa wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (13910,71 zł).

Najniższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zanotowano podobnie jak w poprzednich miesiącach w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5384,21 zł). Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę na szczególny wzrost w jednym sektorze przemysłu. "Tempo wzrostu wynagrodzeń wzrosło w październiku z 10,3 proc. do 12,8 proc. rok do roku. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7545 zł. Najszybszy wzrost wystąpił w górnictwie (61,2 proc.) – to efekt wypłacanych premii. Pensje rosły znacznie wolniej w budownictwie (7,8 proc.)" - piszą w komentarzu.