Towarzyszki, Towarzysze, Koleżanki, Koledzy!

W przeciągu kilku dekad święto Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy znów stało się bardziej dniem protestu niż okazją do radości i dumy z osiągnięć zawodowych i samorealizacji. W Polsce tymczasem od lat obserwujemy stagnację oraz zagubienie bojowego ducha przy organizacji imprez pierwszomajowych. Od lat słychać głosy o potrzebie dyskusji na temat kształtu obchodów. Niestety, nadal rozważania te pozostają w warstwie deklaratywnej… i jak jest każdy widzi.

Mimo wszystko, Zespoły Fundacji „Naprzód”, Społecznego Forum Wymiany Myśli oraz redakcje kwartalnika Nasze Argumenty, portalu nargumenty.pl i crossbordertalks.eu bardzo zachęcają do udziału we wszelkich inicjatywach lewicowych odbywających się 1 Maja! Nie możemy bowiem zapomnieć o znaczeniu tego Święta. Walka o prawa pracownicze, o wolność działania związków zawodowych, o równość i przeciw dyskryminacji pozostaje przecież aktualna. Obecnie zadaniem  lewicy stała się też budowa postępowego ruchu antywojennego, opartego na wartościach internacjonalizmu i antymilitaryzmu, w myśl hasła: Chleb nie broń!

Apelujemy również do wszystkich nie mogących uczestniczyć w organizowanych w różnych miejscach uroczystościach o uczczenie tego szczególnego dnia poprzez wywieszenie czerwonej flagi, wrzucenie pierwszomajowego wpisu na konto w serwisie społecznościowym, przesłanie życzeń i wyrazów solidarności współtowarzyszkom i współtowarzyszom walki o lepsze jutro.

Zachęcamy również do udziału w naszym konkursie na:

- najfajniejsze zdjęcie pierwszomajowe (nie musi być z manifestacji, może być z mniej lub bardziej aktywnej formy wypoczynku, pracy w tym dniu lub z formalnych bądź nieformalnych spotkań okolicznościowych);
- wspomnienie 1 Maja, którego nie zapomnę;
- lub opisania swojej wymarzonej formuły obchodzenia 1 Maja (razem czy osobno? poważnie czy rozrywkowo? Patetycznie czy wesoło? Walecznie czy świątecznie? Ku pamięci, czy by burzyć zastane?)

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach nargumenty.pl i crossbordertalks.eu!


Najciekawsza praca w każdej kategorii zostanie nagrodzona Rocznikiem Europejskiej Sieci na Rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego transform!europe (publikacja w jęz. angielskim) oraz popularyzacją jej w ramach organizacji członkowskich transform!europe (tłumaczenie na jęz. angielski).