Jak wynika z raportu wydanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wyraziła głębokie zaniepokojenie sytuacją w bombardowanej Strefie Gazy. Ok. 2,2 miliona Palestyńczyków jest zagrożonych głodem.

- Istnieje ryzyko głodu, a obecna sytuacja intensywnych działań wojennych i ograniczonego dostępu pomocy humanitarnej utrzymuje się lub pogarsza z każdym dniem coraz bardziej. Izraelska intensyfikacja działań wojennych, dalsze ograniczenie dostępu do żywności oraz  podstawowych usług i pomocy ratującej życie, a także skrajna koncentracja lub izolacja ludzi w nieodpowiednich schronieniach lub na obszarach pozbawionych podstawowych usług to główne czynniki przyczyniające się do zwiększenia tego ryzyka – czytamy w raporcie.

Według raportu, którego kopia została przesłana do Quds Press:

W okresie od 8 grudnia 2023 r. do 7 lutego 2024 r. cała populacja Strefy Gazy (około 2,2 miliona osób) została sklasyfikowana w fazie 3 IPC lub wyższej (kryzys lub gorsza ). Jest to najwyższy odsetek osób borykających się z wysokim poziomem ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego jaki kiedykolwiek sklasyfikowano w ramach badań IPC dla dowolnego obszaru świata. Wśród nich około 50 procent populacji (1,17 miliona osób) znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej (faza 4 IPC), a co najmniej jedno na cztery gospodarstwa domowe (ponad pół miliona osób) stoi w obliczu katastrofalnych warunków (faza 5 IPC, katastrofa). Zazwyczaj charakteryzuje się to tym, że gospodarstwa domowe doświadczają skrajnego braku żywności, co prowadzi do głodu, alarmująco wysokiego wskaźnika ostrego niedożywienia wśród dzieci poniżej piątego roku życia a w konsekwencji do głodowej śmierci. Na długo przed rozpoczęciem działań wojennych szacowano że ponad jedna czwarta ludności Palestyny cierpiała z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego.

Rzecz jasna od czasu, gdy Izrael rozpoczął zmasowane niszczenie Strefy Gazy, sytuacja ulega pogorszeniu każdego dnia.


FAO zadeklarowała, że jest gotowa do rozpoczęcia dostaw paszy – 1500 ton jęczmienia – zbiorników na wodę, zestawów weterynaryjnych i paliwa do Gazy, gdy tylko zostanie udostępniony dostęp, w celu ochrony zwierząt gospodarskich i utrzymania źródeł utrzymania.

Ale Izrael konsekwentnie odmawia dostarczenia pomocy dla głodujących mieszkańców Strefy Gazy, co równoznaczne jest z odbieraniem mieszkańcom Palestyny prawa do życia.

Izraelska armia okupacyjna, przy wsparciu amerykańskim i europejskim, kontynuuje bezprecedensową agresję na Strefę Gazy. Samoloty Izraela non stop bombardują szpitale, budynki mieszkalne niszcząc je nad głowami ich mieszkańców. Okupacja uniemożliwia także dostarczanie wody, żywności, leków i paliwa. Liczbę ofiar śmiertelnych agresywnych działań Izraela szacuje się już na ponad 20 tysięcy, w tym 200 w ciągu ostatniej doby. Liczba rannych przekroczyła 50 tys.