Portal nargumenty.pl jest internetowym serwisem społeczno-politycznym, którego celem jest popularyzacja alternatywnej narracji politycznej.

Nie podzielamy wielu opinii głównego nurtu, zarówno tych prezentujących optykę konserwatywno-narodową, jak i prezentujących liberalną wizję światopoglądową. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do relacjonowania spraw pracowniczych, różnych form samoorganizacji, spółdzielczości, partycypacji pracowniczej w zarządzaniu oraz kultury i sztuki zaangażowanej.

nargumenty.pl stanowi rozszerzenie działalności „papierowego” kwartalnika Nasze Argumenty.

Zapraszamy

Media